rhy.fi
Peurajahti

Peurapäällikkö Markus Setälä p.040-5144095

27.08.2017 järjestäytymiskokouksessa sovitut asiat:

-Jahti alkaa 1.9. vasajahdilla ja tuottamattomilla naarailla, lisäksi mahdollista ampua myös huonon jalostusarvon omaavia uroksia.

- 30.9. ajojahti alkaa. Vasattomat naaraat vapaasti kaadettavissa.

- 1.12. sarvisäännön mukaiset isot urokset luvallisiksi.

- 1.1. alkaen viljaa ja juureksia saatavilla (Jaakko / Markus)  

- Yksi kaato per kyttäyskerta.

- Suositeltavaa. että ilmoitukset tehdään myös omariista palveluun.

- Nahkat, sorkat ja vasan päät talteen (Tuomolle ilmoitus)

- Kaksi aikuisen lupaa per metsästäjä.

- Ulkopuolinen koiranohjaaja saa osallistua aseellisesti vieraskortilla, ei oikeuta saaliin jakoon.

- Varapäälliköt:
Arvela Ville 050-4863283
Setälä Marko 0400-901010
Tähtinen Simo 0440-781590

Ajopääliköt 2017-2018  
Arvela Pauli           0400537890
Arvio Henri           0445678112
Hannula Tuomo     0400633855
    
Nieminen Keijo     0400523929
Kankare Risto      0500715035
   
Vyyryläinen Tero 0408320798
Suonpää Teuvo     0400618076
Välinen Juha          0400539037

Karjalan Korvenkävijät ry. – Peurasääntö 2017 – 2018

1.Yleistä

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja, sekä metsästysseuran sääntöjä, että naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
Kaatolupien määrän neuvottelee peurapäällikkö, yhteisluvanhakijan ja naapuriseurojen kanssa, sitä varten pidettävässä yhteislupapalaverissa.
Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli jahtiin osallistuvilla jäsenillä on yhtäläiset oikeudet, sekä velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä. Peurametsästyssääntöön voidaan tehdä muutoksia talvi – tai kesäkokouksessa. Sääntömuutokset on tiedotettava jahtiin osallistuville, ennen metsästyksen alkua.

2. Metsästysmaat

Metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa seuran johtokunta. Ruokinnan ja kyttäyskopin perustamiseen on oltava aina maanomistajan lupa. uusia ruokintapaikkoja perustettaessa on huomioitavaa olemassa olevat kopit ja ruokintapaikat ( ei liian lähekkäin ), tarvittaessa jahtipäällikkö neuvottelee osapuolten kanssa. Metsästysmaat on vuokrattu tasapuolisesti kaikille metsästysseuran jäsenille. Ruokintapaikan välittömässä läheisyydessä, ilman asianosaisen lupaa, ei lasketa koiraa irti peuran ajometsästyksessä, eikä suoriteta peuran kyttäystä.

3. Kaatoluvat

Kaatolupia on pyrittävä jakamaan mahdollisen tasapuolisesti. Jokaisella jahtiin osallistuvalla on enintään kolme aikuisen peuran lupaa. Sekä ensimmäisen kuukauden aikana ammutut 10 vasaa eivät vähennä saaliskiintiötä. Henkilökohtaisen kiintiön ylittäneet peurat kuuluvat seuralle. Jokaisen peuramiehen /naisen tulee osallistua aktiivisesti metsästykseen, jotta myönnetty lupamäärä tulee käytettyä. Mikäli joulukuun alussa on lupia käyttämättä luvat vapautetaan kaikkien käyttöön. Aikuisten kaatosuhteessa naaraiden osuus tulee olla vähintään 50% . Urosten kaatoa tulee kohdistaa ensisijaisesti huonon jalostusaron omaaviin yksilöihin ja hyvän jalostusarvon urokset tulee säästää ks. sarviohjeet.15.11. jälkeen voidaan kaataa myös kookkaita uroksia, joiden sarvien sisäleveys on yli korvien ( yli 45cm ).
Tarkemmat ohjeet edellä mainitusta löydät nettisivuiltamme kohdasta urosten metsästys. Jokainen metsästäjä lukee ja noudattaa annettuja ohjeita.
Jahdin ensimmäisen neljän viikon aikana ammutaan pääsääntöisesti vasoja ja
yksinäisiä naaraita.

4. Osallistumisoikeus

Peuraporukkaan liittymiseen ovat oikeutettuja kaikki seuran jäsenet, koejäsenet sekä vuosivierailijat, kuitenkin niin että vuosivierailijalla ja koejäsenellä on vain yksi lupa käytettävissä. Liittyminen peuraporukkaan tapahtuu ilmoittamalla siitä peurapäällikölle, viimeistään ennen jahtia pidettävässä järjestäytymiskokouksessa. Kytismetsästykseen vierailijat voivat osallistua täysvaltaisen jäsenen valvonnassa. Kaikilla osallistuvilla on oltava voimassa jahtiin tarvittavat luvat. Peurajahdin osallistumismaksu on suoritettava ennen jahtikauden alkua tilille FI92 5111 0640 0017 51. 

Osallistumismaksu on 50 € pitää sisällään yhden aikuisen tai kaksi vasaa ja maksu ei liity toteutuneisiin kaatoihin. Lisäkaadot : Vasa 10 € aikuinen 20 € sisältää myös viljat ja porkkanat joita saa noutaa tammikuun alusta.

5. Metsästyksen johto ja muu tehtäväjako

Peurapäällikkö valitaan talvikokouksen yhteydessä peuraporukan sisältä. Peurapäällikkö nimeää varapäälliköitä riittävästi. huomioiden ajavalla koiralla metsästyksen. Päälliköiden nimet julkaistaan järjestäytymiskokouksessa ja nettisivuilla. Yhteisjahdeissa pitää aina olla nimetty jahtipäällikkö.
Ennen metsästyksen alkua on ilmoitettava kyttäyskopin tiedot: Maanomistajan, sekä kyttäyspaikan koodinaatit. Kaadosta ja myös ohilaukauksista on ilmoitettava soittamalla tai tekstiviestillä peurapäällikölle, heti tapahtuneen jälkeen.
Kaadosta ilmoitetaan myös paikan koordinaatit. Koordinaatin tulee olla ETRSTM35FIN mukainen esim. ETRS – TM35FIN P: 12345671:12345. Tämän koordinaatin löytää parhaiten osoitteesta http://WWW.retkikartta.fi

6. Metsästyksen aloittaminen ja metsästyskäytännöt

Metsästyksen aloittamisesta päättää järjestäytymiskokous. Ennen metsälle menoa metsästäjän tulee varmista, että lupia on vielä jäljellä. Haavoittuneista peuroista ilmoitetaan välittömästi jahtipäällikölle. Erityisesti lumettomalla maalla metsästettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta.
Metsästettäessä pelloilla, joissa ei ole kyttäyskoppia, tulee siitä ilmoittaa etukäteen jahtipäällikölle. Vuoden 2014 alkupuolella astui voimaan laki, joka edellyttää ns. turvaoranssin käytöstä jahdissa.

7. Ampumataito

Ampumataito on pidettävä ylläkesän aikana. jokaisen peurametsälle aikovan
on ammuttava täysi sarja vähintään kolme kertaa, joko valvotuissa oman
seuran harjoituksissa tai Mynämäen alueen Rhy:n kilpailuissa.
Ampumasuorituksia voi suorittaa myös naapuriseurojen vuoroilla, mutta näistä
pitää pyytää kirjallinen todistus.

8. Rikkomusseuraukset, erimielisyysratkaisut

Peurapäällikkö ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslain rikkomuksista viranomaisille ja määräysrikkomukset käsittelevät peurapäälliköt yhdessä.
Kielletyn yksilön ampumisesta, ampuja menettää sekä lihat, että sarvet seuralle.

9. Metsästysvieraat

Peuraporukan jäsenet voivat ottaa metsästysvieraita. metsästysvieraiden ajankohdasta ja kaadoista on sovittava jahtipäällikön kanssa. Vierailijoille on sovittu seuraavat maksut: Vieraskortti 10€/ vrk, Pukki(sarvisäännön mukainen ) 350 €+ 7€ kg ruhopainosta, naaras 150 € +7€ /kg, ja vasa 100€ + 7€/kg
Vierailija voi ostaa lihat 7€ kg mutta ei ole pakko. Maksu maksetaan seuran tilille.
Ulkomaalaisia vieraita ei oteta sikaruton pelossa.

10. Uusille jäsenille

Uusilla jäsenillä oltava vastuuhenkilö, joka opettaa ja opastaa jäsentä. Hänen on oltava mukana vähintään ensimmäiseen kaatoon saakka ja sen jälkeenkin valvottava uuden metsästäjän metsästystä kuluvan kauden loppuun. uuden jäsenen on itse hankittava valvojansa ja esitettävä hänet peurapäällikölle.

Peurapäällikkö Markus Setälä p. 040 5144095

Hyväksytty kesäkokouksessa 28.7.2017

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua