rhy.fi
Peurajahti

Peurapäällikkö Markus Setälä p.040-5144095

-Jahti alkaa 1.9. vasajahdilla ja tuottamattomilla naarailla, lisäksi mahdollista ampua myös huonon jalostusarvon omaavia uroksia.

- 30.9. ajojahti alkaa. Vasattomat naaraat vapaasti kaadettavissa.

- 1.12. sarvisäännön mukaiset isot urokset luvallisiksi.

- Suositeltavaa. että ilmoitukset tehdään myös omariista palveluun.

- Nahkat lahtivajalle, ja sorkkia lahtivajan pakkaseen 

- 2,5 lupaa per metsästäjä.

- 30 ensimmäistä vasa kaatoa ei vaikuta henkilö kohtaiseen kiintiöön.

- Varapäälliköt:
Arvela Ville 050-4863283
Setälä Marko 0400-901010
Tähtinen Simo 0440-781590

Ajopääliköt 2023-2024  
   
   
   
Arvela- Jalonen Susanna   0407165455 
   
Juha Välinen 0400539037
   
Suonpää Teuvo     0400479926
   
           

Karjalan Korvenkävijät ry. - Peuranmetsästysääntö 2023-2024 

 
  1. Yleistä

Metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja, sekä metsästysseuran sääntöjä, että naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia.
Kaatolupien määrän neuvottelee peurapäällikkö, yhteisluvanhakijan ja naapuriseurojen kanssa, sitä varten pidettävässä yhteislupapalaverissa. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli jahtiin osallistuvilla jäsenillä on yhtäläiset oikeudet, sekä velvollisuudet, ellei seuran säännöissä toisin määrätä. Peuranmetsästyssäännöt vahvistaa kesäkokous. Sääntömuutokset on tiedotettava jahtiin osallistuville, ennen metsästyksen alkua.

  1. Metsästysmaat

Metsästysmaiden vuokrauksesta vastaa seuran johtokunta. Ruokinnan ja kyttäyskopin perustamiseen on oltava aina maanomistajan lupa. Uusia ruokintapaikkoja perustettaessa on huomioitava olemassa olevat kopit ja ruokintapaikat (ei liian lähekkäin), tarvittaessa jahtipäällikkö neuvottelee osapuolien kanssa. Metsästysmaat on vuokrattu tasapuolisesti kaikille metsästysseuran jäsenille.

  1. Kaatoluvat

Kaatolupia on pyrittävä jakamaan mahdollisimman tasapuolisesti. Jokaisella jahtiin osallistuvalla on enintään 2,5 lupaa. Poikkeuksena syyskuun aikana 30 ensimmäistä vasaa ei vaikuta henkilökohtaisiin lupiin, mutta lupamaksun joutuu maksamaan. Henkilökohtaisen kiintiön ylittävät peurat kuuluvat ensisijaisesti seuralle tai kaatoja vailla olevien jäsenten hyväksi. Jokaisen peuramiehen tulee osallistua aktiivisesti metsästykseen, myös yhteisjahteihin, jotta myönnetty lupamäärä tulee käytettyä. Lupien vapauttamisesta päättää jahtipäällikkö yhdessä varapäälliköiden kanssa. Aikuisten kaatosuhteessa naaraiden osuus tulisi olla vähintään 50 %. Urosten kaatoa tulee kohdistaa ensisijaisesti huonon jalostusarvon omaaviin yksilöihin ja hyvän jalostusarvon urokset tulee säästää ks. sarviohjeet. 1.12. alkaen voidaan kaataa myös kookkaita uroksia, joiden sarvien sisäleveys on yli korvien (yli 45cm). Yhteisjahdissa sarvisäännöstä voidaan poiketa jahtipäällikön luvalla. 
Tarkemmat ohjeet edellä mainitusta löydät nettisivuiltamme kohdasta urosten metsästys. Jokainen metsästäjä lukee ja noudattaa annettuja ohjeita. Jahtikauden alku ammutaan pääsääntöisesti vasoja, yksinäisiä naaraita ja huonosarvisia pukkeja. Seuralle varataan myyntiä varten vähintään 15 lupaa, hinta vähintään 7€/ kg ruhopaino. Yhteisjahdissa kilohinta määritellään jahdissa olevien kesken, ammuttujen peurojen lisäksi mahdolliset kuljetuskustannukset korvataan kohtuullisesti.  Seuran jäsen, joka ampuu seuralle peuran saa vastaavan luvan itselleen, lupa on maksuton.

Ampuja vastaa yhteisjahdeissa ampumansa peuran nylkemisestä.

4. Osallistumisoikeus

Peuranporukkaan liittymiseen ovat oikeutettuja kaikki seuran jäsenet. Liittyminen peuraporukkaan tapahtuu ilmoittamalla siitä peurapäällikölle, viimeistään ennen jahtia pidettävässä järjestäytymiskokouksessa. Koejäsenet, vuosivierailijat ja muut vierailijat voivat osallistua yhteisjahteihin. Kytismetsästykseen vierailijat voivat osallistua täysvaltaisen jäsenen valvonnassa. Kaikilla osallistuvilla on oltava voimassa jahtiin tarvittavat luvat. Peurajahdin osallistumismaksu on suoritettava ennen jahtikauden alkua (31.8.2022) tilille IBAN FI92 5111 0640 0017 51. Osallistumismaksu 50€ pitää sisällään 2,5 lupaa ja maksu ei liity toteutuneisiin kaatoihin. Lisäkaadot: Vasa 10€ ja aikuinen 20€. Suositeltavaa olisi, ettei peuranmetsästäjä olisi missään muussa seurassa liha osuudella.

Vuosikorttilainen saa mennä kytikselle koppiin ilman päivä maksua kun on ensin osallistunut yhteen yhteis jahtiin. Mutta kaatomaksut pitää suorittaa.  

  1. Metsästyksen johto ja muu tehtävänjako

Peurapäällikkö valitaan talvikokouksen yhteydessä peuraporukan sisältä. Peurapäällikkö nimeää varapäälliköitä riittävästi, huomioiden ajavalla koiralla metsästys. Päälliköiden nimet julkaistaan järjestäytymiskokouksessa ja nettisivuilla. Yhteisjahdeissa pitää aina olla nimetty jahtipäällikkö.

Ennen metsästyksen alkua on ilmoitettava kyttäyskopin tiedot: Maanomistajan, sekä kyttäyspaikan koordinaatit. Kaadosta on ilmoitettava soittamalla tai tekstiviestillä peurapäällikölle. Haavoittuneista peuroista on ilmoitettava, välittömästi jahtipäällikölle tai varapäällikölle, myös ohilaukauksista on ilmoitettava heti tapahtuneen jälkeen päällikölle tai varapäällikölle.

Kaatoilmoitus kirjataan ensisijaisesti omariistaan.

Kauriskaadot ilmoitetaan myös peurapäällikölle.

  1. Metsästyksen aloittaminen ja metsästyskäytännöt

Metsästys alkaa 1. syyskuuta kyttäämällä ja ajojahti alkaa syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Ennen metsälle menoa metsästäjän tulee varmistaa, että lupia on vielä jäljellä. Erityisesti lumettomalla maalla metsästettäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Metsästäessä pelloilla, joissa ei ole kyttäyskoppia, tulee siitä etukäteen ilmoittaa jahtipäällikölle. Turvaoranssia on käytettävä aina jahdeissa.

  1. Ampumataito

Ampumataitoa pidettävä yllä seuran sääntöjen mukaisesti.

  1. Rikkomusseuraamukset, erimielisyysratkaisut

Peurapäällikkö ilmoittaa metsästyksen yhteydessä tapahtuneista metsästyslain rikkomuksista viranomaisille ja määräysrikkomukset käsittelevät peurapäälliköt yhdessä.
Kielletyn yksilön ampumisesta ampuja menettää, sekä lihat, että sarvet seuralle.

  1. Metsästysvieraat

Peuraporukan jäsen voi ottaa metsästysvieraita 25 e/vrk, max. kaksi vierailijaa per jäsen / vuorokausi. Metsästysvieraiden ajankohdasta ja kaadoista on sovittava jahtipäällikön kanssa. Vierailijoille on sovittu seuraavat kaatomaksut kyttäysjahtiin: Peurapukki 10 piikkiä tai yli 500 e, alle 10 piikkiä 200 e, alle 5 piikkinen 50 e, pukki lehmä 25 e ja vasa 15 e. Yhteisjahdin kaatomaksut (koskee myös koiranohjaajia): Aikuinen 20 e/kaato ja vasa 10 e/kaato. Vierailijan kaatolupa otetaan ensisijaisesti seuran luvista. Ulkopuolinen koiranohjaaja saa osallistua aseellisesti ajojahtiin ilman vieraskorttia. Edellä mainitut kaatomaksut eivät sisällä kaadetun eläimen lihoja. Vierailija voi ostaa lihat 7 €/ kg. Vierailija voidaan velvoittaa lunastamaan huolimattomasti ammutun peuran ruhon.
Maksut maksetaan seuran tilille IBAN FI92 5111 0640 0017 51. Vieraan isäntä huolehtii, että maksut on hoidettu ennen jahtia.

  1. Uusille jäsenille

Uusilla jäsenillä oltava vastuuhenkilö, joka opettaa ja opastaa uutta jäsentä. Hänen on oltava mukana vähintään ensimmäiseen kaatoon saakka ja sen jälkeenkin valvottava uuden metsästäjän metsästystä kuluvan kauden loppuun. Uuden jäsenen on itse hankittava valvojansa ja esitettävä hänet peurapäällikölle.  

Peurapäällikkö Markus Setälä p.0405144095, Varapäälliköt: Simo Tähtinen, Ville Arvela ja Marko SetäläHyväksytty kesäkokouksessa 15.8. 2022

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös