rhy.fi
Seura

Karjalan Korvenkävijät on Mynämäen itäisten kylien, Laajoen, Karjalan ja Karjalan Kirkonkylän alueella toimiva metsästyseura. Metsästysseura on perustettu 1965, ja alkaa siis lähestyä keski-ikää. 

Seura on aikanaan perustettu silloin itsenäiseen Karjalan kuntaan. Tuolloin metsästysseura kattoi koko kunnan, myöhemmin seura jakautui kahdeksi erilliseksi seuraksi, Karjalan Korvenkävijöihin, ja Kirkonkylän ympäristöön jääneeseen Mynämäen Karjalan Metsästäjiin.

Korvenkävijöiden tukikohdassa Karjalankylässä jäseniä palvelee 2012 valmistunut maja, 2006 valmistunut kota sekä 1981 rakennettu lahtivaja .

Seuran metsästysalueiden laajuus on noin 10 000 hehtaaria suurimmaksi osaksi yksityisten maita, metsähallituksen ollessa kuitenkin suurin yksittäinen vuokranantaja. Seuran alue on metsä-ja suovoittoinen, peltoalueet ovat lähinnä kylien ympäristössä. Alueen erämaisuus onkin mahdollistanut sen, että alueella liikkuu säännöllisesti myös susia aiheuttaen keskustelua rinnakkainelosta.

Alueella on vahva valkohäntäpeurakanta ja kohtuullinen hirvikanta. Hirvikanta vaitelee vuoden mittaan hirvien liikkuessa rannikkoalueiden ja sydänmaiden (ml. Karjala) välillä. Lauhana syksynä hirvet saattavat jäädä rannikolle joululle asti, aiheuttaen joskus haasteita jahdin toteutumiselle. Kevään hirvilaskentaan mennessä kanta on usein taas ennallaan hirvien palattua laitumilleen.

Pienriistaa alueelta löytyy kohtuullisesti, jänis- ja kettukannat ovat vahvoja, teeriä on jonkun verran, ja Varsinais-Suomessa rauhoitettuun metsoon törmää metsissä samoaja päivittäin. Kauriita on joitain kylien pinnassa, muttei vastaavia määriä kuin läntisen Mynämäen peltoisilla alueilla tai rannikkokunnissa. Hanhia ei juuri pesi Karjalan soilla, mutta muuttoaikaan alueella pysähtyy isojakin tokkia.

Aktiivisinta seuran toiminta on hirvi- ja peurajahdin parissa, joihon osallistuu noin puolet seuran jäsenistä, lisäksi  seurasta löytyy myös pienriista, ajokoira- ja kennelaktiiveja. Metsästysammuntaa harjoitellaan Mynämäen ampumaradalla keskiviikkoisin sekä hirvi-että haulikkoradalla.

Yhteistyötä alueen metsästysseurojen kanssa tehdään sekä riistanhoitoyhdistyksen että seurojen yhteisen yhteistyötoimikunnan kautta.Varsinaisen metsästysseuratoiminnan lisäksi seura toimii myös yhteistyössä ympäristön kanssa  Joka toinen vuosi Korvenkävijät järjestää paikallisen Karjalankylän koulun oppilaille mahdollisuuden tutustua metsästykseen ja seuran toimintaan hirvijahdin muodossa. Joka kerta ei saalista ole tullut, mutta esimerkiksi 2012 jahdin yhteydessä saatiin saaliiksi vasa.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös